Wedstrijdreglement BC Sans Atout  ingaande september 2014

01 spelregels
Van toepassing zijn de spelregels die door de Nederlandse Bridgebond (NBB)   worden gehanteerd.
 
02 seizoenindeling          
Het seizoen wordt verdeeld in  periodes van tenminste 6 speelavonden in de periode  september tot en met april
 
03 indeling lijnen bij start seizoen/nieuwe leden.
De Technische Commissie (TC) deelt het spelersveld in twee/drie evengrote  lijnen in.
De lijnen  bestaan  tenminste uit 10 paren en ten hoogste  uit 16 paren. 
Nieuwe leden (paren) )worden voorlopig ingedeeld op basis van de ingeschatte kracht. 
Indien wenselijk kan de TC later besluiten deze indeling te corrigeren.
 
04 promotie/degradatie
=  Na beŽindiging van een periode vindt promotie/degradatie plaats.
     Leidraad hierbij is dat de drie hoogst geŽindigde paren promoveren naar de naasthogere lijn
     en de drie laagst geŽindigde paren degraderen naar de naast lagere lijn. 
=   Voor promotie/periode kampioen  geldt eveneens de voorwaarde  dat er minimaal vijf keer in
     de betreffende periode gespeeld moet zijn en tenminste vijf keer met eigen bridgepartner is gespeeld. 
=   Een paar dat minder dan 4 avonden in een periode speelt degradeert automatisch,
     tenzij de TC anders oordeelt uit oogpunt van onredelijkheid /  onwenselijkheid  
=  De TC kan besluiten meer of minder dan drie paren te laten promoveren/degraderen als
     daarmee voorkomen kan worden dat een lijn te klein/groot wordt.
     Dit wordt vůůr aanvang van de betreffende periode medegedeeld
 
05  spelen met een invaller  
  invaller is lid 
= indien beide spelers normaliter in dezelfde lijn spelen wordt ook in die lijn gespeeld en geldt de behaalde
    score voor beide paren.
    Wil van het gelegenheidspaar ťťn van de spelers of beide spelers de score   niet laten meetellen,
    dan dient dit vůůr aanvang van de zitting aan de  wedstrijdleiding te worden meegedeeld.
= indien beiden normaliter niet in dezelfde lijn spelen, dan telt bij spelen in de hoogste van de twee lijnen
    de behaalde score met als minimum  45% en bij het spelen in de laagste van de twee lijnen
    de behaalde score met als maximum 55% 
invaller is geen lid
= alleen met instemming van de wedstrijdleiding kan gespeeld worden met een   niet-lid als invaller.
    Wordt gespeeld in de lijn waarin het lid normaliter speelt, dan geldt dat de behaalde score maximaal
    als 55% wordt geteld en minimaal als 45%.
    Wordt in een lagere lijn gespeeld dan waarin het lid normaliter speelt, dat telt de
    behaalde score met een maximum van 55%.       
            
06 Aanvulling lijn 
Indien door omstandigheden tijdelijk het aantal paren in een lijn minder dan 10  bedraagt,
kan de wedstrijdleiding beslissen een paar dat het hoogst / laagst  staat 
in de te kleine lijn te plaatsen.
De behaalde score voor dat paar kan niet minder worden dan 45%.
 
07 Combi-paren
Bij twee opeenvolgende lijnen met een oneven aantal paren, spelen de twee desbetreffende
lijnen met een combitafel.
De paren uit de hoogste lijn spelen aan deze tafel N/Z  
De behaalde scores worden voor beide lijnen apart berekend.
 
08 Clubkampioen
Het paar in de A lijn dat aan het einde van het seizoen de hoogste totaalstand 
heeft is clubkampioen, als dat paar tenminste drie periodes in de A-lijn 
heeft gespeeld,  maximaal 8 avonden niet heeft gespeeld en tenminste 20 keer
met eigen bridgepartner heeft gespeeld.
 
09 Slemkampioen
Diegene die aan het eind van de competitie het hoogste aantal punten  heeft in de 
slemcompetitie wordt slemkampioen
De slemcompetitie is een individuele competitie van gemaakte en niet gemaakte slemmen.
De puntentelling is als volgt:
 
                                Geboden en        Geboden en 
                                 gemaakt             niet gemaakt

                                 
6 in een kleur   :         2 punten               -1   punt
       
-
6 in SA             :        3 punten               -2   punten
                      

7 in een kleur             4 punten               -2   punten
                     
7  in SA            :        5 punten               -3   punten
                     

 
Als men met een invaller speelt dan tellen de punten van de gemaakte en/of niet gemaakte
slemmen voor deze competitie mee.
 
 
10 Technische Commissie.
Daar waar het reglement niet in voorziet, beslist de TC namens het bestuur.