Wedstrijdreglement BC Sans Atout  ingaande september 2019

01 spelregels
Van toepassing zijn de spelregels die door de Nederlandse Bridgebond (NBB)   worden gehanteerd.
 
02 seizoenindeling          
Het seizoen wordt verdeeld in  periodes van tenminste 6 speelavonden in de periode  september tot en met april
 
03 indeling lijnen bij start seizoen/nieuwe leden.
De Technische Commissie (TC) deelt het spelersveld in twee/drie evengrote  lijnen in.
De lijnen  bestaan  tenminste uit 10 paren en ten hoogste  uit 16 paren. 
Nieuwe leden (paren) )worden voorlopig ingedeeld op basis van de ingeschatte kracht. 
Indien wenselijk kan de TC later besluiten deze indeling te corrigeren.
 
04  t/m 7 vervallen i.v.m. spelen in één lijn
 
08 Clubkampioen
Het paar in de A lijn dat aan het einde van het seizoen de hoogste totaalstand 
heeft is clubkampioen, als dat paar tenminste drie periodes in de A-lijn 
heeft gespeeld,  maximaal 8 avonden niet heeft gespeeld en tenminste 20 keer
met eigen bridgepartner heeft gespeeld.
 
09 Slemkampioen
Diegene die aan het eind van de competitie het hoogste aantal punten  heeft in de 
slemcompetitie wordt slemkampioen
De slemcompetitie is een individuele competitie van gemaakte en niet gemaakte slemmen.
De puntentelling is als volgt:
 
                                Geboden en        Geboden en 
                                 gemaakt             niet gemaakt

                                 
6 in een kleur   :         2 punten               -1   punt
       
-
6 in SA             :        3 punten               -2   punten
                      

7 in een kleur             4 punten               -2   punten
                     
7  in SA            :        5 punten               -3   punten
                     

 
Als men met een invaller speelt dan tellen de punten van de gemaakte en/of niet gemaakte
slemmen voor deze competitie mee.
 
 
10 Technische Commissie.
Daar waar het reglement niet in voorziet, beslist de TC namens het bestuur.