Melchert  Leguijt          tel: 06-533 925 54

    Roos .Verhoeven         tel.:06 484 726 61

    Rinus v.d Zel                tel:  075 6286 335

   Melchert Leguijt            tel: 06 533 925 54

   Sans Atout                     tel.: 06  129 110 63
   Via Internet                    bc@sans-atout.nl

   Rinus v.d Zel                  tel:  075 6286 335
  
   Wil  Buma - Guus Hendriks- Rinus v.d Zel
  4 februari 1937

  Nederlandse Bridge Bond

  Ontvangst Centrum Forbo te Assendelft

  NL82 INGB 0000 415 062
  t.n.v. Bridgeclub Sans Atout

  www.sans-atout.nl

  secr@sans-atout.nl

  bc@sans-atout.nl  of  06 129 110 63
  Opgericht : 

  Aangesloten bij :

  Speelgelegenheid :
 
  Bankrekening :


  Internet  Website :

  E-mail secretariaat.:

  Afberichten :
  Voorzitter : 

  Secretaris :

  Penningmeester :

  Materiaal beheer :
 
  Afberichten :


  Onderhoud Website :

  Technische Commissie :